Kredsfest 2015

Her er lidt fra kredsfesten 7.8.2015