Regler i kreds 41.

Hundens ”efterladenskaber” fjernes med det samme fra pladsen. Det samme gælder naturligvis skrald og affald man måtte have efterladt sig.

 

Det forventes at alle udviser almindeligt hensyn til hinanden – vi er mange der bruger pladsen og faciliteterne.

 

Alle hunde skal være vaccineret efter gældende vejledninger, samt være dækket af en udvidet ansvarsforsikring.

 

Hunde med hoste, diarré eller andet der kan formodes at være smitsomt, tages først på træningspladsen efter aftale med en af trænerne.

 

Alle hunde skal holdes i snor (ikke flexline), medmindre andet aftales med træneren.

 

Halsbånd skal være faste, dvs. kædehalsbånd skal være låst (må ikke have kvælervirkning).

 

Kun hvalpe under 4 mdr. må komme ind i klubhuset.

 

I henhold til dyreværnsloven, som til enhver tid skal overholdes, er enhver brug af El halsbånd på hunde forbudt – dette gælder naturligvis også i kreds 41. Overtrædelse vil medføre bortvisning og politianmeldelse.

 

Pighalsbånd må ikke anvendes i kreds 41. Overtrædelse vil medføre en advarsel, og gentagelse vil medføre bortvisning samt evt. politianmeldelse.

 

Enhver træner eller person med tillidspost i klubben har lov til straks at bortvise en person, som udviser en upassende optrædende på pladsen, i klubhuset eller på anden måde miskrediterer kreds 41.

 

Kredsens figuranter kan til enhver tid afvise at figurere for en hund/hundefører, hvis han/hun mener at lydigheden ikke rækker til forsvarsarbejde.

 

Alkohol  sælges og forefindes ikke i kreds 41, udover til fester, og det ikke tilladt at medbringe og indtage alkohol på klubbens areal, og i alle træningssammenhænge i kreds 41 herunder prøver m.m. Dette gælder også træning der finder sted uden for klubbens areal, herunder eksempelvis under sportræningen.

 

 

Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre bortvisning og eksklusion.