Etiske retningslinjer

Hovedklubben har udformet et sæt etiske retningslinjer for Schæferhundeklubben Danmark. Disse retningslinjer gælder bl.a. for medlemmer, trænere, dommere mv. Vi henstiller vores medlemmer til at læse dem igennem og forhåbentligt tage dem til sig, så Schæferhundeklubbens kredse arbejder ud fra et fælles etisk grundlag.

Du kan se de etiske retningslinjer som PDF her.

Ydermere lægges der meget vægt på at vi i kreds 41 kun træner med lovlige træningsmetoder. Der gøres derfor ikke brug af pig halsbånd, hvor metalafbøjningerne er mere end 8 mm som nævnt i dyreværnslovens §11 bekendtgørelse nr. 600 af 12. juli 1993 om brug af halsbånd  m.v. ved dressur af hunde. Efter § 2 stk.1 er specielt brugen af halsbånd, der på indersiden er forsynet med skarpe eller spidse pigge forbudt. Efter § 2 stk. 2 er brug af strømførende halsbånd forbudt. Dette gælder også fjernstyrede og automatiskvirkende aggregater, der sætte på hunden og påfører hunden stød eller anden væsentlig ulempe som f.eks. høj hyletone.