Dataprocedure for Schæferhundeklubben for Danmark

 Kolding, d. 14/5-2018

 

I forbindelse med databeskyttelsesforordningen, der træder i kraft pr. 25. maj 2018, ønsker vi hermed at synliggøre vores procedurer:

 

1. Et medlem bliver ved oprettelse registreret med:

1.1. Fulde navn

1.2. Adresse, postnummer og by (kan vælges at gøres hemmelig)

1.3. Fødselsdato (IKKE personnummer)

1.4. E-mailadresse

1.5. Telefonnummer (kan vælges at gøres hemmelig)

1.6. Indmeldelsesdato

1.7. Medlemsnummer

1.8. Titel (hvis man har en tillidspost eller andet i klubben)

1.9. Tilhørende kreds og medlemstype (alm. medlem, familiemedlem etc.)

 

2. Et medlem bliver slettet på følgende måder:

2.1. Hvis man aktivt (skriftligt eller telefonisk til sekretariatet) udmelder sig, bliver man slettet straks.

2.2. Hvis man blot undlader at betale kontingent, bliver oplysningerne under punkt 1 stående i 12 måneder. Herefter slettes man fra medlemsdatabasen.

3. For at bibeholde vores medlemshistorik, vil følgende 4 oplysninger fortsat være at finde i  medlemsdatabasen efter sletning:

3.1. Navn

3.2. Medlemsnummer

3.3. Indmeldelses- og udmeldelsesdato

 

Schæferhundeklubben for Danmarks leverandør af medlemssystem og hjemmeside, Mobillos.dk, har lavet et tillæg til deres betingelser, vedr. GDPR (General Data Protection Regulation), som findes på hjemmesiden www.mobillos.dk eller ved at følge linket her: http://www.mobillos.dk/mobillos/files/gdpr_mobillos.pdf

Schæferhundeklubben for Danmark benytter Dansk Kennel Klubs hundedatabase ”Hundeweb”. DKKs håndtering af personlysninger står beskrevet her: http://www.schaeferhund.dk/xdoc/300/dkk_behandling_af_personoplysninger_a4.pdf

 

Udarbejdet 14/5-2018 af Tina Nørgaard på vegne af Hovedbestyrelsen

 

 

 

Workshop om kredsarbejde i Schæferhundeklubben for Danmark

24/6-2017 blev der afholdt en workshop om kredsarbejde i Schæferhundeklubben Danmark. Alle kredse kunne tilmelde 2 deltagere. Fra kreds 41 var vi to der deltog (Lars & Henriette). Ud af 70 kredse, stillede 17 med deltagere til arrangementer.

Ideen med workshoppen var, at få input og lægge en plan for hvordan vi sikrer os at Schæferhundeklubben også er en succes fremadrettet. Der synes at være et fald i antal nye medlemmer, samtidig med at flere melder sig ud. Denne nedgang skulle gerne bremses.

Hovedbestyrelsen meldte ud, at de var tilfreds med fremmødet til workshoppen – vi mente nu godt der kunne have været en bedre opbakning.J

Først havde vi et oplæg fra HB, hvor kørekort til hunde (evt. kørekort til schæferhunde) blev foreslået og gennemgået. Der var en del snak frem og tilbage om dette skulle udmunde i en prøve, eller som et certifikat for deltagelse. Der var ikke helt enighed om hvorvidt dette var/er en god idé.

Herefter blev vi sendt ud i fem grupper, hvor personfordelingen var givet på forhånd. Det betød at vi alle sammen kom i gruppe med folk fra kredse fordelt i hele landet. Det var interessant at møde andre, og se/høre hvad de havde af input. Hver gruppe skulle komme med forslag til hvordan vi kan fastholde medlemmerne ude i kredsene og ligeledes hvordan vi kan fastholde/uddanne trænere.

I Lars` gruppe var der en helt ny hundefører samt en elitehundefører fra samme kreds, og det var helt klart at de ikke havde særlig godt kendskab til hvad de hver især foretog sig på træningspladsen, det endte med at elite-HF inviterede alle de nye HF til at komme og kigge på deres træning så de fik indblik i hvad IPO var J Og det fremlagde vores gruppe som en rigtig god ide. Vis hvad der kan laves med vores hunde uanset om det så er IPO, Rally, Agility, spor m.m. På den måde kan nye inspireres til selv at at arbejde med deres hund.

En øget tilknytning til kredsen kunne måske også opnås ved socialt samvær, pligter, sjove udfordringer m.m. Vi kom med flg. forslag:

At der laves faste rengørings turnusser, så alle hold deltager i rengøring/vedligeholdelse af bane og klubhus

At der arbejdes 2 og 2 på holdene så man har en makker, der er afhængig af at man kommer til træning

At der laves konkurrencer for sjov, afsluttes evt. med grill el. lign

At der optages videoer af træning og lægges på kreds hjemmesiden, så alle kan se hvad der sker og fanger interesse

At der bliver spurgt ind til fra trænerens side hvad HF ønsker

At der også bliver tid til individuel træning/undervisning af træner i løbet af sæsonen

Henriettes gruppe var ligeledes en broget skare, af ”gamle” medlemmer med årelang medlemskab i klubben, opdrættere samt elitehundeførere (Vibeke)

Fra denne gruppe kom følgende forslag:

Vi skal kigge på træningskulturen, være mere åbne for nye ideer og tiltag. Lave ”mentor-aftaler” så nye medlemmer der ønsker det, kobles på ”gamle” i klubben.

Bruge de sociale medier til at vise hvad vi kan og hvad vi tilbyder i vores kredse.

Arrangementer for medlemmerne (Invitere Fotoklubber, lave åbent hus arrangementer, standpunktsprøver) Videresalg af kompetence – udnyt at kredsen har kompetente mennesker win-win!

De øvrige grupper nævnte: Agilityhold, nosework, kurser, sammenlægning af mindre kredse (mulighed for at spare på driftsmidler). Schæferhundeklubben stiller med stand til store arrangementer, oprette et PR-udvalg. Kørerkort til hunde. Fællesspisning i kredsen, flere medlemsmøder. Afstemning af forventninger med eksisterende samt nye medlemmer, møde folk i øjenhøjde, lave flere mix-match arrangementer, dogdancing etc.

 

Til slut blev der opfordret til at fire personer ville melde sig til et ”Kredsudvalg” som skal have til formål at samle input fra dagen, og få det formuleret på skrift, og meldt ud via hovedklubbens hjemmeside. Tanken er, at samtlige kredse får adgang til ideer vedrørende en køreplan for hvordan vi fastholder medlemmer, og får nye til at have lyst til at melde sig ind.

Der rejste sig ikke ligefrem en skov af hænder, men på opfordring meldte fire sig. Heriblandt Henriette fra kreds 41.

Forslaget om kredsudvalget skal lige godkendes af hovedbestyrelsen, men tanken er at udvalget mødes 2 gange årligt, med opstart efteråret 2017.

Mvh

Lars Vedel Christensen og Henriette Marqvorsen

Bestyrelses suppleant og bestyrelsesmedlem kreds 41